Det vart funnen ein skada katt i ein garasje i sentrum i dag.

Rune Sandvik som fann katten fortel at den er skada i eine bakfoten. Katten er grå, den har eit lyseblått band med ei bjølle på og er svært tillitsfull og grei. Rune håpar nokon kjenner katten og at eigaren snarleg tek kontakt med han. Rune Sandvik kan nåast på telefon 951 55 554