Me er svært takksame for alle som sender inn bilete og tekst til fitjarposten.no. På grunn av sjukdom i redaksjonen bed me om at de denne veka sender dette stoffet til helgari@frisurf.no   eller til ole.haukeland@c2i.net.

Helsingar og lesarbilete kan som før sendast til post@fitjarposten.no.

Me vil samstundes takka alle som sender gåver til nettsida. Det er svært oppmuntrande.