Sælevik skule har fått si eiga heimeside, fortel rektor ved skulen.

Aina Kristin H. Vestbøstad sender oss ein mail der ho ønskjer å få opplyst folk om at Sælevik skule har fått eiga heimeside.

Adressa på verdsveven er www.saelevikskule.no. – Her kan ein følgja med på stort og smått som skjer på skulen lengst sør i kommunen, fortel rektor Aina Kristin Vestbøstad.