Syntes jeg hørte de kjente, kjære kri, kri-skrikene lørdag ettermiddag. På søndag både hørte og så jeg dem.

Da var det bare å ta turen til sjøen for å studere dem litt nærmere.

Det er makrellternen (Sterna hirundo) som igjen har funnet veien til Havn i Fitjar. De har fløyet langt disse små krabatene, de kommer ens ærend for å ruge frem neste generasjon. Ternen er den trekkfuglen som nyter mest dagslys i årets løp, og den har faktisk sommer hele året. Men de må fly langt for å nyte dette godet.

I fjor kom det noen få, men de fløy vekk. Muligens lite mat og frekke måker i nabolaget på svabergene i Havn. Så får vi håpe at denne sommeren blir bedre for dem, både med mat og hekking.