For dei fleste var det for kaldt å bade i Breiavikjo i dag, men no vert plassen rydda for småskog og klargjort for sumarens badegjestar

I nokre dagar no har Bård Inge Sørfonn, Robert Sørfonn og Terje Peder Torland jobba i Breiavikjo. Dei fjelgar opp i området.
Som dei fleste stadane på Vestlandet, veks skogen svært godt. Der det for 25 år sidan var heilt snautt, er det i dag tett skog.
Slik og i Breiavikjo. Men no har dei tre karane tynna krattskogen og gjort området mykje lysare og finare. Terje Peder Torland har nytta gravemaskinen og har utvida den lågaste oppstillingsplassen for å gje betre plass til fleire bilar. Det skal og jamnast til i den austre delen av badestranda.
Lehekken er klypt. Den er etter kvart blitt grovvaksen og burde kanskje vorte bytta ut med ny hekk?
Det er Friluftsrådet Vest som står for organiseringa av arbeidet. Dei ordnar og den økonomiske biten ved prosjektet.