Yrande liv i Idrettshallen i FKIB i dag. Ikkje rart det når nærare 200 handballspelarar i 9-årsklassen er samla til storstemne.

– Her i Sunnhordland er det slik at ein byrjar å spele handball når ein er ni år. Så dette er eit storstilt stemne for nybyrjarar, med noko enklare reglar enn det dei må halde seg til seinare, fortel Anne Sissel R. Engevik til fitjarposten.no. I alt skal det spelast 20 kampar i dag. Det går bra når ein spelar på to banar, slik at to og to kampar går samstundes.

Saman med Vibeke Strand Tranøy hadde Anne Sissel fullt opp med å servere vaflar og pølser til spelarar, trenarar, foreldre – og sikkert besteforeldre med. 

– Det var meininga at Fitjar skulle hatt eit gutelag med i denne turneringa, men det var så få som møtte på trening at me måtte trekkje laget frå turneringa denne gongen. Men stiller dei jamleg opp på treningane fredagar kl. 17.00, får dei nok vere med på turnering til våren, smiler Anne Sissel Engevik, og legg til:

– Det er Handballgruppa i FIL som arrangerer turneringa, og om ikkje fitjarlag er med, gjev det uansett viktige kroner i handballkassa.