Toralv Røen i full gang med ein ny sti. Foto: FP-arkiv/KR.

I desse dagar er Toralv Røen i full gang med å laga ei rundløype i Rydlandsskogen, med utgangspunkt i Rydlandssago.

Den energiske vinnaren av både frivilligpris og kulturpris i Fitjar kviler ikkje på laurbæra. No har han fått hjelp av NAV og har gått i gang med å klippa og merkja ein ny sti i skogen rett nord for Rydlandssago.

Litt til venstre for midten av biletet ser me den gamle oppgangssaga, sik ho stod i 1912, få år etter at drifta var slutt.

Gamal trasé frå 1700-talet

Murane etter den gamle oppgangssaga frå 1600-talet.

Stien tar utgangspunkt i traktorvegar i området, og ein sti som Røen rydda i 2011 frå Rydlandssago og ned til sjøen, der den gamle oppgangssaga frå 1600-talet stod.

Stien som han rydda den gongen, er i same traseen som rydlandsmannen brukte då dei gjekk opp for å opna demningen i Stebmetjødno når dei skulle skjera på saga nede ved sjøen. Den gamle demningen av tømmer blei etter alt å dømma bygd på 1700-talet.

Frå dei opna luka, tok det rundt ein time før dei kunne begynna å skjera. Først måtte nemleg Røytetjødno fyllast opp, det er tjørna i Sagelva (Tinnselva) som ligg like ovanfor sjøen. Det er Nils Raudland (f. 1893) som fortel dette i samtale med Lars J. Rydland i 1969.

Nils var med og skar tømmer på den gamle oppgangssaga til den blei nedlagt i 1907. Etter det var rydlandsmannen utan sag i nesten ti år til dei kom i gang med den nye Rydlandssaga ved hovudvegen mellom Fitjar og Sagvåg. Det er denne saga som ligg ved kommunegrensa, og som i desse dagar er i ferd med å bli rehabilitert.

Dette biletet frå 1966 viser korleis Rydlandssaga såg ut i 1916, då ho var ny.
Store delar av den nye turtraseen går på skogsvegar.

 

Ikkje ein sti som du finn på appar eller kart!

Resten av traseen er turområde med skogsvegar, hjortetrekk, tett furu- og granskog og myr.

Røen understrekar at dette ikkje er ein T-merkt sti, og han vil ikkje bli å finna på nokon app eller kart. Men han legg til at Stord-Fitjar Turlag skal gå turen på våren, før graset gror opp på traktorvegane, der turen går.

– Å finna den beste traseen var utfordrande, og eg måtte gå ein del att og fram, fortel den ivrige stifinnaren, men no trur eg det vil vera ein interessant sti.

– Ta gjerne kontakt om du vil at eg skal vera med og gå turen! legg den spreke pensjonisten til.

Her er traseen teina inn med blått; han kryssar fylkesveg 545 ved Rydlandssago og på Vekslileitet.