Laurdag 15:05 var Lauritz Vestvik vitne til eit naturdrama. Ein rovfugl jagde ein flokk stare føre seg, i stor fart råka dei eit av vindauga i Varehuset K.Rydland. 10-15 av fuglane omkom momentant, 10 vart hardt skada. Ein del av dei virra rundt i sjokk, men tok til vengjene etter nokre minutt.Gjerningsfuglen (ein hauk av eit eller anna slag?) , vart så alvorleg skada at livet ikkje sto til å berga. Me som kom til nokre minutt etter hendelsen,  såg med vantru resultatet av eit naturdrama med særs alvorleg utfall.

Les meir om saka på nrk.no