Dei første 20 tomtene i den storstilte utbygginga på Rossneset, skal stå klare før påske, seier Karl Sandvik i GSE Sandvik AS til dagens papirutgåve av bladet Sunnhordland.

Her kan ein mellom anna lesa at bustadområdet som skal omfatta 135 tomter, vil bli svært familievennleg med gang- og sykkelstigar i tillegg til fleire turstigar i området. Det gamle steingardsgjerdet skal rustast opp, og det er planar om 16 leikeplassar og to ballbanar i området. Det er vidare snakk om å byggja ut kaianlegg og 20 naust i Russevika.

Totalentreprenør for anlegget er Engevik & Tislevoll AS, og prosjektet skal vera ferdig innan november 2013.

Les meir i papirutgåva til Sunnhordland, og sjå kart over tomtene på rossneset.no. Ei nettside som Øyvind Vestbøstad i GSE Sandvik AS har utvikla om prosjektet.