Rosendal barnehage, avdeling Homlehagen, vart vinnar av SIM sin solsikkekonkurranse. Høgaste planta deira målte 218 cm. Premien, eit sett av konstruksjonsleiketyet Quadrilla, vart delt ut under ei tilstelling i barnehagen fredag 6. oktober.

– Ei slik leike har me alltid ynskt oss, men aldri hatt høve til å kjøpa, sa assistent Marit Friheim. Ho var pådrivar for solsikkedyrkinga, men fekk god hjelp av dei 18 borna på avdelinga.
 
60 barnehagar i kommunane Austevoll, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes kunne vera med i konkurransen. SIM spanderte solsikkefrø og kompostjord, mellom anna for å fremja kompost som jordforbetringsmiddel.

– Klart me brukte kompost for å få solsikka til å voksa høgast mogeleg. Me komposterer sjølve, og prøver elles å gjera borna i barnehagen bevisste på kjeldesortering og attvinning, fortel Friheim.

Det vert også arrangert eit noregsmeisterskap i solsikkedyrking. Dette er det bransjeorganisasjonen Avfall Norge som står bak, i lag med SOS barnebyer. Resultatet frå Rosendal barnehage er meldt inn til NM.

Solsikkefrøa blir plukka ut og samla til fuglane før vinteren. Borna er f.v. Erik Hjelmeland, Alva Mikalsen, Marika Matre, Thea Mælen Legland og Guro Leganger. Bak sit assistent Marit Friheim.

Torleiv Agdestein/SIM