Liv Kari Eskeland drar jamleg på bedriftsbesøk i Sunnhordland. Torsdag var det Engevik og Tislevoll sin tur. Her saman med dagleg leiar Harald Engevik, og trede generasjonar i bedrifta, Maj Engevik (t.v.) og Terje Tislevoll. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Denne bedrifta gir tilbake 45 millionar kroner til samfunnet, samtidig som Fitjar kommune sitt budsjett er på rundt 200 millionar kroner. Det er verdt å merke seg.

Torsdag besøkte stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) hjørnesteinsverksemda Engevik & Tislevoll på Fitjar.

Her fekk ho diskutert alt frå lærlingar, byråkrati, rekruttering og mykje anna som angår verksemda.

– Denne bedrifta gir tilbake 45 millionar kroner til samfunnet, samtidig som Fitjar kommune sitt budsjett er på rundt 200 millionar kroner. Det er verdt å merke seg, og noko det står stor respekt av. Dette er ein stor samfunnsbyggjar. Ikkje berre ved å vere ein stor arbeidsplass, seier ho.

Eskeland viser til at alle millionane som bedrifta legg att i samfunnet svarar til saman til 12 hjartetransplantasjonar, 11 lærarårsverk, to kommunale krisesenter og 16 årsverk i politiet.

Nøgd med utviklinga

Dagleg leiar i Engevik & Tislevoll, Harald Engevik, opplyser at bedrifta i 2018 omsette for 169 millionar kroner, noko han er heilt passe nøgd med. Omsetnaden var likevel den høgaste sidan 2015.

– Det svingar mykje i vår bransje, og det vil det gjere framover også. Men det er jo berre å bite seg fast. Utfordringane er dei same som dei har vore heile vegen. Men konkurransemessig dukkar det stadig opp nye som me må forhalde oss til, seier Engevik.

Sjølv om verksemda har oppnådd ei grei omsetnad, legg ikkje Engevik skjul på at det var surt å tape fleire lokale kontraktar den siste tida. Til dømes utvidinga av Fitjar sjukeheim og miljøgata gjennom Fitjar sentrum.

– Me hadde sjølvsagt lyst å bygge det nye krysset i Fitjar sentrum. Men me blir ikkje noko såra for dette. Me meiner jo det skal vere fri konkurranse. Skulle me berre levd på det som var i Fitjar hadde me vore sårbare.

– Ikkje noko kjekt

Verre var det å svelgje at dei ikkje var med i kampen om storutbygginga for gigantanlegget Lerøy Sjøtroll ved Kjærelva i Fitjar.

– Me hadde veldig lyst å vere med på bygginga av lakseanlegget, men me fekk ikkje ein gong levert pristilbod. Det syntes me ikkje var noko kjekt. Men dei private avgjer jo heilt sjølv kven dei vil ha pris av.

Engevik seier det likevel er god kollegial stemning i bransjen, trass i at konkurransen er tøff.

– Dei argaste konkurrentane er jo også kompisar. Det er jo kjempegod stemning når me er ute på synfaring i samband med anbod. Sjølv om me blir skuffa når me ikkje får kontraktar så betyr ikkje det at me ikkje likar kvarandre.

Harald Engevik fekk overrekt ein flott blomebukett av Liv Kari Eskeland (H). Foto: Jonas Sætre/Stord24

Færre store prosjekt

For den tradisjonsrike Fitjar-verksemda har arbeidsmengda den seinare tida bestått av færre store prosjekt og mange små.

– Det har skjedd ei endring. Me har ikkje hatt så mykje av store prosjekt, men bygger veldig mykje einebustadar rundt om i Sunnhordland. Det største prosjektet me har no er nytt administrasjonsbygg til SIM på Heiane, og så har me nett ferdigstilt nytt bygg på Sæbø Gard.

Han opplyser at ein vesentleg del av arbeidsmengda også går til grøftegraving og anna anleggsarbeid. Verksemda har 17 tilsette som berre jobbar med anlegg.

– Kva kontraktar jaktar de på no?

– Den beste jobben er den første ein kan få tak i. Me har veldig mykje store og mindre arbeid som skal ut denne månaden, men eg vil ikkje nemne namn. Me får også mange førespurnader og ein del av dei blir til arbeid.

Meiner Fitjar burde vore slått saman med Stord

Men den daglege leiaren legg ikkje skjul på at det kan vere vanskeleg å vere ein stor aktør i ein liten kommune. Ikkje har dei moglegheit til å ha samtalar med ordførar Wenche Tislevoll (H), då ho er ugild i alle saker som handlar om selskapet. Hennar ektemann er nemleg medeigar i selskapet.

– Det er tøft for dei som jobbar i ei lita eining, for det er meir oppgåver enn det er folk på plan og bygg. Dei får alt for mange fagfelt dei skal vere gode på.

– Det hadde vore mykje enklare å ha éin teknisk avdeling på øya enn to. Alt talar for at det burde vore ein kommune. Men dette er jo mi personlege meining, seier Engevik.

Vil løfte fram dei trufaste bedriftene

Liv Kari Eskeland dreg jamleg på bedriftsbesøk rundt om på sentrale verksemder i Sunnhordland etter ho blei valt inn på Stortinget. Formålet er å lytte til utfordringane dei lokale bedriftsleiarane strir med i kvardagen.

– Formålet for desse besøka er at eg set veldig pris på dei som står på kvar bidige dag for å skape desse arbeidsplassane, som ikkje berre varar ein kort periode.

Engevik & Tislevoll blei skipa i 1973, og har vore ein nøktern bedrift der dei har bygd stein på stein.

– Ofte er det gründarar som får fokus, og det er vel og bra, men dei som bidreg kvar dag, og som leverer så mykje tilbake igjen til samfunnet, synest eg det er viktig at me set pris på.