Ei stor rose går til Magnar Kloster for framifrå og levande formidling av Fitjar si gamle og nyare soge.

Magnar tok klasse 8B ved Rimbareid skule med seg på kulturvandring frå Håkonarparken, via Kongsbrunnen, Rimsvarden, langs den gamle likvegen og fram til koleralyrkjegarden på Vestbøstad. Ein interessant og innhaldsrik dag for elevar og lærarar.

Marie Thorsen og Harald Almås