Fotballeiarane i Gothia-Cup får velfortent ros frå foreldre.

– Me vil senda dagens ros til alle vaksne som var med på ein særs velykka Gothia-cup. Ein spesiell takk til Rune Brakedal, Magne Vestbøstad og Ketil Fykse, for at dei brukar mykje tid og krefter på fotball-gutane våre, skriv «takknemlige foreldre».