Me har motteke triveleg ros frå ein av våre trufaste lesarar.

– Eg vil senda ros til dykk som held Fitjarposten oppe på nett. Eg er ein/ei om er innom og les kvar dag. Eg synest det er så gildt å følgja med på det som skjer i kommunen, takkar ein/ei som har budd i Fitjar i 15 år.

Send Ris & Ros til dei du meiner fortener det.