Dagens ros til Finn Ingvar Havnerås som har kosta heile Sjøsbrekko, og som ryddar og steller nedfor gymsalen.

Helsing dagleg brukar av Sjøsbrekko.