Ungane, og foreldra til ungane, i Fitjar barnegospel ynskjer å takka alle leiarane som har stått på for koret i år. Verbale roser går til: Ingvild Brekke Myhre, Lovise Vestbøstad, Mona A. Traa, Hilde Karin V. Eiken, Steinar Vik, Dagfinn Brekke, Ole Haukeland, Halldis Abotnes, Torill Hartvedt, Åse Hageberg og Bjørg Lise Vestbøstad. Me ynskjer leiarane ein god ferie og gler oss til å møtast igjen til hausten!