Løysing av oppgåver.

Me hadde ein kjekk tur til gravrøysa i Rimsvarden 2. juledag, med innlagde juleoppgåver. På veg opp var det flott utsikt over Fitjar, og me såg mange som var ute på tur langs vegane. Ingen av våre lag klarde å få rett på alle spørsmåla, men det var mange fine julesongar å høyra i skogen. Vil du prøva deg heng oppgåvene fortsatt langs stien opp til gravrøysa, og på toppen finn du fasiten.

Løysing av oppgåver.
Johannes M. Oma framfor den flotte utsikten over Fitjar.
Johannes M. Oma framfor den flotte utsikten over Fitjar.
Sofie Rimmereid og Eirin M. Oma løyser oppgåver i skogen.
Sofie Rimmereid og Eirin M. Oma løyser oppgåver i skogen.