Marius Pedersen og Johannes Sandvik Bø i spissen for spreke ungdommar på startstreken. Foto: Kjetil Rydland.

Eit femtitals spreke fitjarbuar takka ja til innbydinga og blei med på det kombinerte motbakkeløpet og romjulsmarsjen til Storhaugen måndag kveld.

Arrangør Bård Inge Bø hausta mange lovord både frå ordførar og sokneprest etter kveldens tur opp til Storhaugen i romjulsmørkret. Over 50 spreke fitjarbuar tok imot utfordringa om å ta beina fatt opp til Storhaugen.

Det var intervallstart, og på Storhaugen sat Dan Torbjørnsen og tok tida. Foto: Kjetil Rydland.

Halvparten av desse konkurrerte i den om lag ein kilometer lange løypa, som har rundt 100 høgdemeter. Fleire av dei mest lovande ungdommane i bygda imponerte med god fart i den tunge motbakken.

Bård Inge Bø var startar, og deltok ikkje i konkurransen. I hans fråvær burde juleduken vera dekt for junior, Johannes Sandvik Bø. Som den første startande sprang han eit imponerande løp på 5,17 opp den bratte bakken. Likevel blei ha slegen av ein annan spreking; Bent Brattbakken er ein særs allsidig sports- og friluftsmann, som nådde tårnet på 5,01.

Her nærmar me oss toppen. Foto: Kjetil Rydland.

I god egalitær, sosialdemokratisk ånd set me ikkje opp heile resten av resultatlista her. Men konstaterer berre mange fine prestasjonar. Noko me som var litt tyngre i sessen berre kunne beundra. Det kunne òg dei som sat heime i byggefelta i Havn, Bakkjen og Rossneset. Frå stovene sine kunne dei følgja med på hovudlyktene som skreid i full fart oppover til tårnet i Storhaugen!

Berre utsikta frå Storhaugen utover Fitjarsjødn er vel verd turen. Foto: Kjetil Rydland.

Etter løpet samlast deltakrane i kyrkja, der soknerådsleiar Sigrid Fangel serverte varm saft og heimebakt julekjeks. Og alt var berre lutter glede.

Orførar Harald Rydland var glad han hadde greidd å klemma romjulsmarsjen inn mellom andre gode tiltak i romjula, slik at det ikkje blei kollisjon med julefestar og idrettsmerke.

– Eg trur me kan slå fat at dette er blitt ein årviss tradisjon, smilte ordføraren idet han forlét kyrkja.

Sokneprest Roald Drønen var ikkje mindre fornøgd med arrangørane og opplegget etter løpet:

– Dette var eit enkelt, men svært vellykka arrangement, slo soknepresten fast, men dei skal vera glade for at ikkje eg sprang!

Marius Pedersen, Bjart Sandvik Bø og Johannes Sandvik Bø finles resultatlista i kyrkja etter løpet. Foto: Kjetil Rydland.