Sjå denne staute karen som vert 70 år i dag! Han ser nett lik ut i dag som for femti år sidan, berre hårfargen har endra seg.

Ei flott kåne, sju ungar, 19 barnebarn og tre oldebarn vil gratulera så mykje med den store dagen!