Ingrid Hovstad og Jonas Sætre i Fitjarposten gjer seg klare til å presentrea dei politiske toppkandidatane i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

Dagens presentasjon av førstekandidatane til dei politiske partia i Fitjar ved haustens kommuneval var av det rolege, nøkterne slaget, utan særleg fokus på konfliktstoff.

Redaktør Jonas Sætre leia samtalen, som blei streama direkte på Facebook-sida til Fitjarposten, med dårleg lyd dei første fem minutta.

Det utkrystalliserte seg ikkje sterke politiske skiljelinjer mellom dei fem politiske partia som stiller lister i Fitjar ved kommunevalet i neste månad. Men det var heller ikkje meininga; dette var berre som ein kort presentasjonrunde å rekna, Fitjarfestivalen har tradisjonelt ikkje vore nokon utprega politisk arena.

I rolege, pyntelege former fekk kandidatane høve til å presentera seg sjølve og kva dei står for politisk. Skal ein dømma ut frå dagens debatt, treng det ikkje bli så mykje kamp om skulenedleggingar, kommunestruktur og vindmøller i neste periode, tema som har prega debatten dei siste åra. Men den som lever får sjå …

Elles la alle kandidatane vekt på at dei er optimistar på Fitjar sine vegner. Om nokon kom betre frå det enn andre, kjem vel an på augo som ser, eller augo som høyrer. Og slett ikkje alle auge og øyre følgde like godt med under debatten i teltet i dag …

Men dei kan høyra presentasjonsrunden om att på Facebook-sida til Fitjarposten. Og førstkomande tysdag vil det bli valsending frå Fitjar på morgonsendinga til NRK Hordaland. Frå rundt klokka 08.30 til 09.00 blir det ifølgje ordførar Wenche Tislevoll politisk debatt. Kan henda temperaturen blir høgare då.