Jørgen Pedersen ser til at Alvhild Hopland og Olav Skumsnes spritar seg opp før dei går inn i butikken. Foto: Kjetil Rydland.

I heile dag har Røde Kors stått på Rema 1000 på Fitjar og passa på at kundane passar på handhygienen.

– Eg har stått her i heile dag, fortel Jørgen Pedersen, som etter kvart fekk hjelp av kollega Tina Peitisch frå Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps.

Med eit smil tek dei imot kundane og passar på at ingen gløymer seg ut når dei går inn i butikken. Og det ser ut til at folk set pris på denne påminninga.

I tillegg passar dei to blide Røde Kors-representantane på handlevognene og -korgene. Etter kvart som dei har vore i bruk, blir dei steama med varmt vatn utanfor inngangsdøra.

Jørgen og Tina fortel at dei ikkje kjem tilbake på påskeaftan. Men då vil to andre blide representantar frå hjelpekorpset stå i døra på Rema og sørgja for ein smittefri handel.

Forsikrar alltid smilande Jørgen Pedersen, og ønskjer god påske!

Handlekorgene blir steama etter kvart som dei har vore i bruk. Foto: Kjetil Rydland.
Avstanden mellom kundane ved kassen såg ut til å vera forskriftsmessig. Foto: Kjetil Rydland.