Erling Rimehaug fortel om sin veg gjennom mørkeret. Foto: Kjetil Rydland.

Torsdagens temakveld i kyrkja samla eit lydhøyrt publikum på 84 då den kjende journalisten og forfattaren Erling Rimehaug snakka om temaet «Kan Guds vei gå i mørke?».

Erling Rimehaug er kjend som mangeårig journalist i avisa Vårt Land, og har gitt ut fleire bøker. Boka «Når Gud blir borte» kom ut for nesten 20 år sidan, og boka «Tørsten gir lys» fekk Emmaus-prisen i 2007 for beste kristne bok.

Når ein opplever åndeleg mørke og at Gud er langt borte frå oss, er det lett å tenkja på at det er fordi det er noko gale med oss eller vårt kristenliv. Men mørket kan også vera eit teikn på at Gud arbeider med oss. – Guds veg går også i mørke, seier Erling Rimehaug.

Han tok utgangspunkt i ei bok frå 1577 av den spanske munken Johannes av Korset (Juan de Yepes y Alvarez 1542–1591). Også Johannes opplevde åndeleg tørke, leid sjelekvaler og følte at Gud hadde forlate ham. Men han fann etter kvart tilbake til gleda.

Rimehaug kjente seg igjen i det Johannes av Korset skreiv i boka «Sjelens mørke natt». Han skreiv ein del artiklar i avisa Vårt Land om temaet, og desse blei etter kvart til boka «Når Gud blir borte».

– Den som er i dette mørket, tror at dette mørket vil vare, understreka Rimehaug i foredraget sitt.

Sjølv hadde Rimehaug gitt opp å lesa i Bibelen og streva med tankar om kvifor Gud hadde blitt borte. Han fann etter kvart ut at det gjaldt å leggja vekk strevet for å vera åndeleg. Strevet gjer at me ikkje slepper Gud til, meiner han, og løysinga kom då han greidde å slappa meir av.

Rimehaug slo fast at eitt er nødvendig: Å ta vare på lengselen – ropet til Gud er det som skal til!

Erling Rimehaug (f. 1947) har vore tilsett i Vårt Land i 40 år. Her har han hatt ulike stillingar som journalist og redaktør. No er han pensjonist, men skriv framleis i Vårt Land og i andre publikasjonar. I tillegg leier han pilegrimsreiser, blant anna til Israel. Han er utdanna lektor med realfag, historie og kristendom.

Eli Simonsen hadde lova Rimehaug at han skulle få sjå Fitjar frå si beste side, og som vanleg heldt ho det ho lova. Foto: Kjetil Rydland.