Onsdag 18.06.14 frå 10:00-13:00 ynskjer me velkommen til OPEN SKULE.

Dei som tar turen innom kan møte inne i amfiet – ny hovudinngang. Elevvertar vil ta dykk med rundt, me serverer ein kopp kaffi og det blir høve til ein drøs. Me har sommarfest same dagen – med mange spennande aktivitetar ute for elevane.

Hjarteleg velkomne til skulen vår!


Beste helsing

Siv Grete Stamnes

rektor