I sommar har arbeidet med nye Rimbareid skule kome godt i gang, og det krev ein del omsyn, fortel rektor til Fitjarposten.

– Me føler oss heilt trygge på at dette skal gå bra, ikkje minst takka vere eit godt samarbeid med entreprenøren Engevik & Tislevoll. Til liks med oss i skuleadministrasjonen har dei tryggleiken til elevane i høgsetet.

Det er rektor Siv Grete Stamnes ved Rimbareid skule som seier dette til Fitjarposten. Ho siktar til at skulen i løpet av sommaren har blitt omgjort til ein anleggsplass, og dette krev at alle tar omsyn. Derfor vil ho minna både elevar, lærarar og foreldre om eit nytt trafikkmønster frå skulestart denne veka. Kjøring og levering av elevar på Rimbareid skule har lenge vore eit problem ved skulen. Frå og med skulestart gjeld fleire nye kjørereglar:

Det går ikkje lenger an å kjøra opp på skuleplassen. Den er sperra av, og anleggsarbeidet er i full gang. Rektor ber om at foreldre i minst mogeleg grad køyrer barna sine til skulen, men gjer eit naturleg unnatak  for kjøring til SFO. – Frå klokka 06.45 kan dei kjøra opp Storhaugvegen på vestsida av skulen, og gå inn med barna de vegen, seier ho. – Men dei bør koma før klokka 08.00, for då begynner parkeringsplassen å bli full av bilane til personalet på skulen.

Foreldre som ønskjer å kjøra ungane sine til skulen, bør absolutt setja dei av i sentrum eller ved bedehuset. Herfrå bør dei gå sjølve, eller foreldra kan følgja dei til fots opp til skulen. Området mellom ballplassen og gymsalen – der bussane stoppar – vil ikkje bli ope for privatbilar. Skulen vil sørgja for at dette området blir trygt for elevane, men då blir det ikkje plass til biltrafikk.

I skulekvardagen må elevane – like gjerne først som sist – venja seg til eit heilt nytt rørslemønster. Inngangen til ungdomsskulen blir på vestsida, ved Storhaugvegen. Inne i hallen er døra mot trappa sperra av, det same er den tidlegare elevinngangen frå skuleplassen og inn i hjørnet ved toaletta. Dette fører til at elevane må nytta inngangsdøra i vest og gå Storhaugvegen opp og ned til gymsalen og ballplassen.

Rundt rekna halve skuleplassen – frå flaggstonga og oppover – er sperra av. Her reknar ein med det står eit nybygg klart til skulestart neste år. Dermed får elevane eit mykje mindre område å boltra seg på i friminuttane. For å bøta på dette, må elevane i ungdomsskulen og ungdomsskulen dela på å bruka ballpassen nedanfor gymsalen. 

Rektor Siv Grete Stamnes seier ho ser fram til skulestarten torsdag 16. august, og ho er sjølvsagt glad for at arbeidet med nyeskulen har kome i gang. Alle elevane møter på ballplassen nedanfor gymsalen, og dei einskilde kontaktlærarane tar elevflokkane med seg til klasseromma langs dei nye gangrutene som må gjelda frå skulestart.

Ho ønskjer ikkje på nokon måte å skræma nokon, men ber både elevar, lærarar og foreldre visa omsyn. – Tryggleiken har førsteprioritet, og me i administrasjonen gler oss til skulestart, seier rektor til slutt.