Det har dei siste dagane kome ein del endringar i 17. mai-programmet i Fitjar. Nedanfor legg me difor ut programmet slik det ser ut no.

17. mai 2013 i Fitjar

Føremiddag i Fitjar sentrum:

Kl. 0800 – Flaggheising ved Rådhuset
Fitjar Musikklag og Fitjar Skulekorps spelar

Kl. 0930 – Samling på Tinghusplassen før Barnetoget

Kl. 1000 – Appell ved skuleelevar
– Barnetoget går til sjukeheimen, Havnahuset og attende til kyrkja

Kl. 1100 – Familiegudsteneste
v/ sokneprest Olav Oma
Fitjar skulekorps
Fitjar barnegospel 
Osternes Mannskor 

Etter gudstenesta vert det kransenedlegging ved minnestøtta over dei som fall under krigen, v/ ordførar Wenche Tislevoll
Fitjar Musikklag spelar.

Kl. 13.00 Samling i Kultursalen
Opning ved Roald Nilsen.
 
Fiolin ved Eirin Oma.


Song ved Runar Thòr Gudmundsson.


Tale for dagen ved Arne Gloppen.


Fiolin ved Eirin Oma.


Fitjar Skulekorps.   

Kl. 20.00 Bygdekveld i Kultursalen,
 Runar Thor Gudmundsson,
 Ole Bergesen,
 Terje Træet,
 Henning Wichmann,
 Karine Lillenes,
 Ole André Westerheim, Audun Arthur Mehammer,
 Ingvild Moldestad Oma,
 Ingrid Skår Bergesen,
 Marthe Volden Nordfonn

Ettermiddagsprogram
Rimbareid
Kl. 11.30 Kafe i Idrettshallen. Stengjer kl. 16.00

Kl. 13.30 Leikar på Kulturhusområdet

Kl. 17.00 Fest i Fitjar bedehus

Øvrebygda
Kl. 13.00 Sal av betasuppe, pølse i brød, kaffi og kaker i gymsalen.

Kl. 15.00 Program i gymsalen ved elevar – og tale ved ordførar Wenche Tislevoll
Kl. 15.30 Leikar for born og vaksne. Kiosksal. Avsluttast kl. 17.00

Kl. 19.00 Fest i Øvrebygda bedehus

Sælevik
Kl. 14.00 Opning v/leiar i 17. mai-komiteen og elevar ved skulen

Kl. 14.15 Kafeen opnar med sal av mellom anna rømmegraut og spekemat, leikar for små og store. Sal av lodd.

Kl. 16.15 Loddtrekking og utdeling av premiar

Kl. 17.00 Bingo. Film for borna.

Hageberg
Kl. 15.30 Leikar for dei minste ( til kl. 16.00)

Kl. 15.30 Ulike aktivitetar for små og store.
 Sal av kaffi og kaker, pølser, is, brus m.m. (til kl. 17.15)

Kl. 17.30 Fellessamling

Osternes
Kl. 15.00 Ymse program på skuleplassen. Leikar for born og vaksne.
 Sal av brus, is og anna.

Kl. 19.00 Fest på Osternes bedehus.