I regi av klasse 5A ved Rimbareid skule fekk reven endå ein gong læra at det ikkje løner seg å stela peparkaker. Heller ikkje skjøna han at han vart lurt.

Reven, alias Markus Gerhardsen, var elles akkurat så sur og sleip som han skulle vera i 5A si framføring av Egner si gamle, gode forteljing om Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen. Klatremus framstilt av Kaia Rydland var eit supert rolleval, og svært gode i rollene sine var òg Lina Rydland (Bakarmeister Harepus), Bakarguten (Helene Eiken) og Malene Solli (Bestemor Skogmus).

Slik kunne me ha fortsett. For om nokre merkte seg spesielt ut, var det godt spel over heile fjøla. Både skodespelarane og koret gjorde ein solid jobb. Og mykje ros må vidare gå til Jonas Vik som styrte lyd, Espen Hugøy som tok seg av lyset, scenearbeidarane Daniel Rolfsnes og Daniel I. Bårdsen, Nina Volden som hadde hovudansvaret for sminken – og, ikkje minst til lærarane Johannes Olsen og Gunn Evy Nilsen Haaland, som stod for regien.

Ei god oppleving for store og små.