Mange fitjarbuar gjennomførte i år Birkebeinarrittet frå Rena til Lillehammer. 

Klikk på bileta om du vil sjå resultata.

Ingressbilete: Ein del av gjengen før avreise til Rena. Foto: Håkon C. Hartvedt