Nedanfor kan du sjå resultatet av soknerådsvalet i Fitjar. Deltakinga var på 24 prosent.

Valde representantar:

Vigdis Aarre Olsen

Nils I. Hageberg

Rasmus Fitjar

Torunn K. Aarskog

Svein Aarbø

Benedicte Meyer

Anne Marie Røed

Lilly Ann Drønen

Varafolk:

Svein Olav Raunholm

Ellen Vestbøstad

Aase Rygg Nøttveit

Wenche Andersen Helland

Karvel Strømme