Resultatet av førehandstemmene på Fitjar kan du sjå nedanfor.

H: 40,3 %  (-0,3)

KrF: 20,2 % (-5,2)

A: 19 %  (+ 3,9)

Sp: 10,6 % (+0,5)

Frp: 6,8 %  (+0,4)

SV: 2,3 %  (+2,3)

Andre: 0,8 % (-1,6)