Fitjar brannvesen har hatt hjartestartar i mange år. I dag var det tid for oppfriskingskurs.

Med jamne mellomrom må mannskapa i Fitjar brannvesen gjennom re-trening på hjartestartaren dei har. 16 mann er opplært i bruk av startaren. I dag var det Oddbjørn Lobekk frå Norsk luftambulanse som var instruktør.

Han starta opp med ein teoridel der eit av spørsmålet var når ein person treng bruk av hjartestartar. Det var gjennomgang om stabilt sideleie, hjartekompresjon og sjekk av frie luftvegar.

Etter den teoretiske delen fekk mannskapa testa ut teorien i praksis. Hjartekompresjon og hjartestartar vart nytta, og instrøktøren kom med både positive og negative kommentarar.

Brannvesenet sin hjartestartar er eit supplement til ambulansen sitt utstyr. Ofte er brannmannskapa først på plassen der det trengs hjelp og kan komme i gong med oppliving. Tida frå ein person vert funnen livlaus til ein får hjartet til å gå att, er svært kritisk. Mange fleir vil overleve om tida vert korta ned.

Om du finn ein livlaus person gjer følgjande:

– Om ikkje personen reagerer på om du rister i han eller om du snakkar til han : Rop på hjelp

– Undersøk om personen pustar normalt. Sjekk luftvegane. Viss ikkje

– Ring 1-1-3 eller få andre til å gjera det.

– Start hjertekompresjon/ innblåsing med 30 kompresjonar, 2 innblåsingar, 30 kompresjonar, 2 innblåsingar og fortsett slik til hjelpa kjem.