Gratulera masse med 23 års dagen Remi! Goe klem fra tanto på Nesbø
Kjem på kaffibesøk seinare i dag…….