Eggbonden på Hogste får ikkje lenger levera egg til dei lokale Rema 1000-butikkane etter at Rema 1000 sentralt har bestemt at butikkane deira berre skal selja egg frå frittgåande høner.

Det var i fjor Rema 1000 bestemte seg for dette, men Rema på Fitjar og dei to Rema-butikkane på Stord håpa i det lengste at dei skulle få lov å handla med Hogste-egg. Dei kjempa hardt for å få rå over dette sjølve; dei har tent gode pengar på desse egga. Men dei lokale kjøpmennene var makteslause mot sentral styring og måtte til slutt bøya seg for Rema 1000 sentralt.

Håkon Hovstad fortel til Fitjarposten at han fekk den endelege oppseiinga frå Rema 1000 i slutten av desember. Og fristen var kort, berre ein månad. Helst såg dei at han slutta av leveransane i veke 3, men Håkon fortel at han leverte til Rema heilt til slutten av januar. Men no misser han ein stor del av marknaden, og må sjå etter andre som kan ta unna egg. Gode kundar er blant andre Spar, Joker, Coop og Ola Korsvik, fortel Håkon. Det er greitt å vita for alle oss som vil halda fram med å eta Hogste-egg. Men Lillian og Håkon Hovstad må arbeida endå hardare med å få avsetnad på eggan sine.

Les REMA 1000 sin kommentar til saka her.