REMA 1000 har bedt om å få koma med ein kommentar til artikkelen vår om egg frå Hogste.

Ferskvaredirektør Tor Erik Aag i REMA 1000 har teke kontakt med Fitjarposten i høve det me skriv om sal av Hogste egg. Her er kommentaren hans:

«Når REMA 1000 fra nyttår gikk over til kun å selge egg fra frittgående høner, er det fordi vi vet at våre kunder er opptatt av kvalitet, og vår erfaring er at dyr som trives også leverer bedre kvalitet. Når vi tar et så tydelig standpunkt for bedret dyrevelferd kan vi dessverre ikke si at dette gjelder hele landet, bare ikke på Stord, og vår beslutning har vært kjent i eggprodusentmiljøet i snart to år.

REMA 1000 er bygd opp av selvstendige kjøpmenn, som alltid har vært kjent for å selge gode lokale varer til de laveste prisene. At vårt standpunkt til bedret dyrevelferd i dette tilfellet går ut over en liten lokal produsent, synes vi derfor er trist.»