Lovise og Hanne Rimmereid helsar på dei nyfødde lamma saman med pappa Lars Ove Rimmereid. Foto. Marie Hovstad

På Rimbareid, på garden til Lars Ove Rimmereid, kom «vårens» fyrste lam allereie i desember.

Det var på sjølve Luciadagen at bonde Lars Ove Rimmereid kom ut i sauefjøset og oppdaga at ei av søyene allereie hadde lemma. Han hadde hatt misstanke om at ikkje alt var heilt normalt, og nokre dagar tidlegare hadde han hatt dyrlegen på besøk med ultralydapparat for å sjekka om søyene var drektige. Undersøkinga viste at fleire av sauene bar på stor lam, men kor tid fødslane kjem til å skje var umogleg å seia. Allereie nokre dagar etter var dei fyrste lamma fødde, fullborne, fine, friske og normalt store.

Dette er eigentleg ikkje mogleg, forklarer Lars Ove. Vanlegvis er sauene berre brunstige om hausten, men desse må jo ha blitt para allereie i juli medan dei fortsatt gjekk saman med lamma sine på beite og vêren var saman med dei, 4 månader før normalt. Dette skulle ikkje gå an. Men det har altså skjedd.  Litt bortanfor søya med lamma står vêren som er far til dei små. Han poserer villig for fotografen medan bonden fortel at han kjøpte denne vêren for snart 2 år sidan. Han ler og seier han ville no helst reklamert på vêren til seljaren, sidan han ikkje kan kalenderen. Men seljaren viser til at vêren virka i fjor, og skal ha sagt med eit smil at det er berre 1 års garanti. Virka har han vel for så vidt gjort i år og, det går det to levande bevis på i sauefjøset.

Til våren vert vêren sendt til slaktehuset, viss då ikkje nokon andre vil kjøpa den. Etter to år har han gjort jobben sin på Rimbareid. For å unngå innavl må han vekk. Er det nokon som vil ha han skal dei få kjøpa han. «Han er i alle fall ivrig», seier bonden med eit smil.

Lovise og Hanne Rimmereid helsar på dei nyfødde lamma saman med pappa Lars Ove Rimmereid. Foto. Marie Hovstad