Nesten 70 lag stilte i år opp på Fitjarturneringa i fotball for dei yngste. Det er ny rekord.

I alt  snakkar me om 69 lag. Det utgjer rundt 550-600 spelarar, og når ein så tar med foreldre, besteforeldre og andre slektningar, skjønar ein snart at det var ein heil liten landsby på plass i Idrettsparken denne helga. Så stod det òg bilar parkert heilt ned til hovudvegen.

Primus motor for arrangementet, Mai Britt Sandtorv, gled seg sjølvsagt over dette, og er full av lovord for alle, både i Idrettslaget og foreldre, som tok på seg ansvar for forskjellige oppgåver under arrangementet. Det var likevel ikkje meir folk enn ho trengte for å gjennomføre eit slikt stort arrangement, så ho vonar at endå fleire har høve til å stilla opp neste år. -Dette er jo ei viktig inntektskjelde for klubben, understrekar ho.

I det nydelege sommarvèret vart det òg ein feststund for foreldra.
-Ja, i slikt vèr er det berre kos. Kjekt er det å følgja med ungane, og i tillegg har eg truffe mange kollegaer og andre folk eg kjenner her. Slik blir det mang ein godprat av, smiler Ronny Korneliussen.

Denne gongen tok ein i bruk seks banar mot tidlegare fire. Det hjalp godt på for å få avvikla arrangementet i rimeleg tid. Likevel heldt ein på frå tidleg føremiddag til godt ut på ettermiddagen, både laurdag og søndag.

Då me var oppom på søndag, kunne arrangørane òg gle seg over at det ikkje hadde vore skader, om ein då ser bort i frå ei jente som byrja å blø naseblod.