Fitjar kommunestyre vedtok i ettermiddag reguleringsplanen for den planlagde vindmølleparken på Midtfjellet med 9 mot 8 røyster.

-Det vart ein del diskusjon om området sør for vegen til Svartavatnet skulle takast ut. I så fall måtte saka hatt ein ny runde både i Utvalet for plan og miljø og i Kommunestyret.

Men i og med at eit fleital av kommunestyrerepresentantane gjekk inn for reguleringsplanen sli han låg føre, blir det ikkje slik, opplyser ordførar Agnar Aarskog til Fitjarposten.no

Se også www.haugesunds-avis.no