Harald R. Sæbø i aksjon under cupen i 2017. Arkivfoto: Kjetil Rydland

Spar Fitjarcup måtte avlysa første dagen av turneringa.

Oppdatering: kampane i morgon går som planlagt. 

Store nedbørsmengder i går og i natt sat ein stoppar for første dagen med fotballcup på Fitjar.

– Det ligg mykje overvatn på banen. Det er utruleg kjedeleg, men det er lite ein får gjort med veret, skriv Anne Helene Vestbøstad i frå fotballgruppa til Fitjar Idrettslag.

Etter planen skulle ein i dag spela jente- og guttepuljer f.2009 og 2010.

I morgon er det sett opp kampar for jente. og guttepuljer f. 2011 og 2012. Om desse kampane ogso må avlysast er enno uvisst.

– Me skal møtast seinare for å diskutera kva me skal gjera, skriv Vestbøstad, som lovar å halda oss oppdatert.