Røystene frå Sunnhordland er blitt veldig få etter nominasjonsrunden mot nye Vestland fylke. Forutan Svein Halleraker (H) og Sigbjørn Framnes (Frp), er Per Jarle Valvatne (Ap) sannsynlegvis dei einaste som kan vente seg ein plass på fylkestinget. Representantane med X i panna er dagens representantar frå Sunnhordland som ikkje tek attval eller som har tapt nominasjonsprosessen i partia sine.

– Dessverre har politikarane frå regionen vår sove medan dei andre regionane bygde alliansar. Slik har dei andre skvisa ut Sunnhordland, trur Lars Solberg.

Solberg er ein røynd samfunnsbyggar på Stord, mellom anna som mangeårig administrerande direktør på dagens Leirvik AS. I dag er han oppteken med viktige verv, mellom anna som styreleiar i Hordfast. Han har ordet katastrofe på tungespissen.

Lars Solberg er styreleiar for Hordfast AS og Atheno. Han er uroa over den svake representasjonen Sunnhordland får i det nye fylket. Foto: Atheno

– Med så liten representasjon stiller vi svakare når det gjeld saker som er viktige for regionen vår, og det er viktigare enn nokon gong for politikarane å fokusere på saker som samlar heile Sunnhordland, seier han.

Han fortel at hans erfaring er at når han møter folk frå vår region andre stader så presenterer dei seg ikkje som sunnhordlendingar, men som bømling eller stordabu.

– Vi står sterkare når vi står ilag og ser på kvarandre som sunnhordlendingar, slår Solberg fast.

Nådde ikkje inn

– Det er krevande å ha så få som skal representere søre delen av fylket, seier Anne Beth Njærheim, som i dag sit i Hordaland fylkesting for Venstre ilag med Geir Angelveit frå vår region. Partia frå Sunnhordland har i dagens fylkesting 11 representantar. Berre tre eller fire kan rekne med å få nok røyster til å få eit ord med i laget etter valet.

Som gruppeleiar for Hordaland Venstre forventa Anne Beth Njærheim 1. plass på venstrelista, men det ønska også gruppeleiaren i Sogn og Fjordane Venstre. Njærheim sa seg då villig til å stille på delt 2. plass, der ho hamna i kampvotering med ein representant frå Bergen. Denne tapte ho, og trekte seg då frå lista.

– Då dette skjedde, ba Geir Angeltveit om å bli flytta opp til 4. plass frå sin 11. plass på lista. Han enda opp med kampvoteringar både om 4. og 5. plass, og tapte diverre begge, fortel Njærheim, som til hausten har heile 12 års fartstid bak seg i fylkespolitikken.

– Har politikarane i Sunnhordland sove i timen?

– Ja, kanskje det? Eg har prøvt heile siste året å snakke med alle partia i Sunnhordland og oppfordra dei til å kjempe for å få lokale folk inn på fylkestinget, men det kan sjå ut som det ikkje har sunke heilt inn. Ho legg til at nominasjonsmøtet var i Førde i Sunnfjord, med lang reiseveg og litt tynn representasjon frå vår region. Det kan ha hatt noko å seie, trur ho.

Sjølv om den erfarne politikaren frå Bømlo kunne tenkje seg ein fjerde periode, er ho ute av fylkespolitikken når nyefylket tek form.

– Me skal som fylkestingspolitikarar representere heile fylket under eitt, men like fullt er det viktig å ha lokale folk som har eit særleg engasjement for sin region og kan argumentere godt for våre saker. Ein kan ikkje forvente at politikarar frå andre deler skal engasjere seg like mykje for vår region som me som bur her gjer, seier Njærheim.

Katrin Ankervold er ute av fylkespolitikken og får ikkje representere Ap i Vestland. Foto: Stord kommune

Døra stengd for Ankervold

Katrin Ankervold, som i dag er leiar i Stord Ap og er ein av fem fylkestingsrepresentantar for Ap frå sunnhordlandsregionen, har ikkje fått fornya tillit hos Ap i det nye fylket etter skulesaka litt tilbake i tid der ho valde å trassa sitt eige parti og gå imot skulenedleggingar.

Svein Halleraker (H) er nominert til 3. plass for Vestland Høgre og ligg an til fast plass i fylkestinget. Det same er Sigbjørn Framnes (Frp) som er innstilt på 2. plass på Vestland Frp si liste.

Per Jarle Valvatne (Ap) er føreslått på 12. plass for Vestland Ap, og kan også kome med i fylkestinget i neste runde. Den fjerde som kan kome inn frå Sunnhordland er Ragnhild Handeland (Sp) frå Kvinnherad, avhengig av kor godt partia deira gjer det i kommune- og fylkestingsvalet til hausten. Wenche Tislevoll (H) er på 19. plass på Vestland Høgre si liste, og har ein liten sjanse på å kome inn. Dei tre førstnemnde er frå Stord.

Det nye fylkestinget får 65 representantar, mot 57 i dag, noko som ytterlegare understrekar at Sunnhordland blir ein utkant i det nye storfylket.