Fitjarposten skiftar websystem. Det kan føra til litt færre saker i vekene som kjem. Kanskje vil noko òg sjå litt annleis ut på sida etter kvart.

Kanskje går det betre enn me trur. Men me vel likevel å ta litt høgde for at me treng ein innkøyringsperiode før me får det nye systemet til å fungera som det skal.

Men på sikt trur me at det nye systemet vil gjera tilbodet vårt endå betre enn det er no. Meir om det etter kvart.

Matt Ogus steroids