Redusert ferjedrift Halhjem-Sandvikvåg

Fjord 1 melder om redusert tilbd på strekninga Halhjem – Sandvikvåg i morgon.

–  Måndag mellom kl 09.00 og 15.00 går det berre to ferjer på dette sambandet, heiter det i meldinga.