Me vil gratulera godjenta Rebecca med 12 årsdagen, i dag 14. september.

Beste helsing frå

Mamma, pappa, Christina og resten av familien.