Me vil ynskja Rebecca som bur på Langevåg og Emilie som bur i Levåg med 7-års dagane den 26 og 29 mars.
Helsing frå farfar og farmor/ besten og besto og Doffen.