Påtroppande leiar Rasmus Fitjar (t.v.) saman med avtroppande leiar Bård Inge Bø. Foto: Ingrid Hovstad

Fitjar Sogelag var samla i kveld til årsmøte, og føredrag av Brynjar Stautland.

Ein liten gjeng på kring 20 stk. hadde teke turen til årsmøtet i Fitjar Sogelag. Avtroppande leiar Bård Inge Bø opna møtet, før han slapp Brynjar Stautland til ordet. Han var invitert til å snakka om Steinriket Bømlo, eit prosjekt han leia for Bømlo kommune.

– Prosjektet starta med at ein ville laga informasjon til dei som vitja gullgruvene på Lykling, Men Bømlo er større enn berre gull, og prosjektet vart utvida til å handla om dei i alt sju bergartane og metalla ein har utvinna frå Bømlo gjennom 10 – 12.000 år, fortalde Stautland.

I løpet av ein times tid lærte han forsamlinga om grønstein, ryolitt, kleberstein, marmor, kis, gull og granitt. Den svært engasjerte Stautland fortalde mange interessante historier, medan han gestikulerte i kjend stil.

Ingen brydde seg om at Brynjar Stautland prata over den tildelte tida si. Foto: Ingrid Hovstad

Grønsteinen, det norske alternativet til flinten

Han kunne læra oss at Noregs eldste mineral (zirkon) 3,9 mrd. år gamalt, er funne på Bømlo. At middelalderkyrkjene i Bergen er laga av kleberstein i frå Bømlo, og kom med teoriar om at steinsamlegenet i ungar stammar i frå steinalderen.

Særleg interessant var det å høyra om korleis steinaldermenneskje fann eit alternativ til flinten i grønsteinen på Hespriholmen. Flint finn ein nemleg ikkje i Noreg, med mindre ein leitar etter bitar som har drive i land i fjøra. Det var difor viktig at ein fann eit alternativ i Noreg, som ein kunne laga økser, knivar og spydspissar av.

 

Fitjarminne og fleire medlemmar

Etter føredrag og matpause, var det klart for sjølve årsmøte. Bård Inge Bø la fram årsmeldinga. Han fortalde at Fitjarminne, den årlege boka dei lagar, er det dei brukar mesteparten av tida si på, og kunne opplysa om godt sal av boka. Elles har dei fått ordna seg med lagerplass i det gamle bankkvelvet.

Laget har hatt ein god medlemsvekst, og er no oppe i 56 stk. Som var ein gledeleg vekst på rundt 30 prosent frå førre år.

Kasserar John Arvid Skumsnes la fram rekneskapen, og kunne fortelja at Fitjar Sogelag hadde eit lite overskot på kr 284,- i 2018.

Ny leiar

Magnar Kloster styrte valet av nytt styre. Dei hadde ikkje funne nokon som var villige til å ta over leiarvervet etter Bård Inge Bø før møtet. Det vart stilt i salen når Kloster spurde om nokon kunne ta på seg vervet, men etter litt overtyding frå sidemannen meldte Rasmus Fitjar seg til vervet.

Med seg på laget fekk han Magnar Kloster, Harald Westerheim, Marta Eidet Helland, Alf Gjøsæter, John Arvid Skumsnes, Christer Stewart Aarbø og Johannes Nesse. Medan Tom Rydland vart attvald som revisor.