Radio Fitjar har nett fått melding om at konsesjonen dei har hatt, vert vidareført. Radioen har vore på lufta sidan 1993 I dag fekk styreleiar Bård Inge Sørfonn den skriftelige meldinga om at Radio Fitjar kan fortsetja sendingane som har vore i gong sidan 1993. Radioen har konsesjosområde Fitjar kommune. Han fortel at når ein no har fått vidareført konsesjonen, vil ein frå hausten av, utvide sendetida. Ein vil ta i bruk ny teknologi ( breiband og data ) og prøve samarbeid med andre radioar for å utvide programtilbodet.