Sjeldan har me sett Rådhustrappa slik. Endå eit teikn på ein snørik vinter.

-Når snøen lavar ned er det godt å ha eit rekkverk å måka han bortåt!, skriv Nils Vestbøstad som har sendt oss biletet.
Brøytekantane nedanfor (frå Fitjarstølane) er òg heilt uvanlege.