Høgre heldt stillinga og får òg denne gongen 7 representantar i kommunestyret. Ap gjekk forbi KrF, og Frp får to representantar i kommunestyret. Bilete: Wenche Tislevoll har all grunn til å smile over valresultatet. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Eg er glad og audmjuk over resultatet. Det viser vel at folk har vore nøgd med det me har gjort i perioden som har gått. Eg vil takka alle som har hatt tru på oss og synt det ved å stemme Fitjar Høgre, seier Wenche Tislevoll i ein kommentar til fitjarposten.no.

Agnar Aarskog i Fitjar Ap er noko skuffa over at dei ikkje klarte fire mandat, sjølv om han er glad for framgangen. Men det er framleis nokre stemmer og slengjarar som ikkje er talt opp – og det ser ut som at me ligg nærast til å ta eit mandat til, om det skulle bli endringar, seier han. Foto: Håkon C. Hartvedt

Harald Rydland i Krf er skuffa på partiet sine vegner ved at dei mista ein mandat, men gratulerer Høgre med eit godt val. Foto: Håkon C. Hartvedt

Sigurd Andre Maraas (Frp) synest det er svært gledeleg at dei no har fått to representantar i kommunestyret. – Endeleg er eg ikkje åleine for Frp i kommunestyret. Det syner at me har gjort ein god jobb i valkampen – og eg vonar me no kan kome med i ein samarbeidskoalisjon, seier han til fitjarposten.no. Foto: Håkon C. Hartvedt

Her er resultata for Fitjar – og resultata for kommunevalet i 2011 og 2007 til samanlikning. 

Totalt stemte 1589 personar i valet i Fitjar (opptalde stemmer så langt). Det gjev 69,5 prosent. Ved sist kommuneval var frammøteprosenten på 73,2.

 

 

    Valresultat for Fitjar        
                 
Parti 2015 stem 2015 % 2015 mandat 2011 stem 2011 % 2011 mand 2007 % 2007 mand
                 
A  295  18,7 3 235 15,1 3 24,1  4
Sp  159  10,1  2 158 10,1 2 17,4  3
KrF  279  17,7  3 394 25,3 4 20,6 3
H  638  40,4  7 632 40,6 7 21 4
Frp  135  8,6  2 101 6,5 1 7 1
F-listo  36  2,3  0 37 2,4 0    
SV  36 2,3  0       5,3  1