Det vert Quiz på Fitjar Fjordhotell i kveld, fredag 21. november, kl. 20.00.

 Så her er det berre å skjerpa dei små grå og stille opp.

(Annonse)