Eit av lamma til saueeigar John Karsten Raunholm har vakse seg uvanleg stort denne sommaren og hausten, og nådde monstervekta 92 kg.

Gjennomsnittsvekta på lamma i ein saueflokk plar liggja på om lag 42-50 kg. Stundom kan einskildlam bli både 60 og 70 kg. Kva som ligg bak denne formidable tilveksten har han ingen forklaring på.
Mor til lammet er etter seminvêren Sakkarias, og far til lammet er under seminvêren St. Grunge.

Saueeigeren lurer på om det kan vera heilt spesielle gensamanslåingar som kan ha gjort utslaget. No lurer han faktisk på om det finst makan til lam andre stadar i Noregs land? Lammet vart født 30. mars, og ved haustveging 4. september vog det 86 kg. Dette gir ein tilvekst på 506 g per dag.

John Karsten trudde då at veksten var unnagjort, og at lammet truleg  kom til å siga litt i vekt på eit dårlegare beite. Der tok han feil. Då lammet vart kontrollvege ved vidaresal 2. oktober, stoppa vekta på 92 kg.