Den vart servert for mange eldre i går.

Kvar torsdag kjem mange eldre og gamle til kaféstova på sjukeheimen for å kjøpe middag. I går inviterte kjøkkensjef Marit Hopperstad til festmiddag. Nitten personar hadde eit hyggjeleg bordfellesskap og det vart servert tre-rettars middag med denne menyen: Laksepaté med lodderognsaus og butterdeigbarkett til forrett, baconsurra braisert oksesteik med grønsaker til hovudrett og desserten hadde eit kongeleg namn: Håkon den godes drøm. Me kan vel seie at smaken òg var kongeleg, det var ein sjeldan god dessert med mange ingrediensar lagvis plasserte i stettglas. Om oppskrifta er hemmeleg veit me ikkje, men kjøkkensjefen seier at desserten er sjølvkomponert.

Marit Hopperstad fortel at ein gong i året vert det laga festmiddag til gjestene i kaféstova. Då må ein melde seg på på førehand og nokre personar er spesielt inviterte. Denne gongen hadde ho invitert ordførar Wenche Tislevoll og dei som køyrer ut middag til eldre, heimebuande personar. Ordføraren takka kjøkkensjefen for eit velsmakande måltid, og nytta samstundes høvet til å prate med dei eldre. Ingolv Rimmereid friska opp gamle minne ved å synge krambuvisa som Tora Vestbøstad har skrive.

Også kokkelærling Anne Kari Ersland frå Stord og dei andre medarbeidarane på kjøkkenet fortener stor takk for god mat, fint pynta bord og flott servering. Kokkelærlingen har delteke i førebuingane, og neste år er ho ansvarleg for heile opplegget, seier Marit Hopperstad.