Ingen tvil om kva Ingrid Hovstad og Hildegunn Strand meiner om å leggja ned Øvrebygda skule. Foto: Kjetil Rydland.

Måndag 17. desember blir det aksjon til støtte for krinsskulane i Øvrebygda og Selevik. Den finn stad på plassen framfor Fitjar rådhus.

På sosiale medium oppmodar aksjonskomiteen folk om å bli med og protestera mot politikarane sitt forslag om å leggja ned Øvrebygda skule og å gjera Selevik skule om til eit oppvekstsenter for 1. til 4. klasse.

Bak protesten står Unni Strand, Mette Haldorsen, Reidun Ahrens Helland, Siv Marita Helland og Anja Montsko Austlid. Aksjonen skal vera godkjend av politiet og av Fitjar kommune.

– Me skal ikkje gje oss, me skal saman kjempa, me skal visa at dette er viktig for oss! skriv dei på Facebook.

No oppfordrar dei liten og stor, nabo, onkel og bror om å møta opp:

– Me skal både høyrast og synast!

Faklar vil bli delt ut, og det blir halde appell.

Like etter protesten er det open høyring i kommunestyresalen, og endeleg vedtak i saka om skulebruksplan og budsjett blir gjort i kommunestyret onsdag 19. desember.